ESWL Uygulaması - Taş Hastalıkları - Medical Park

ESWL Uygulaması

böbrek taşı

Günümüzde, üriner sistem taş hastalığının esas ilkesi, ‘var olan taşın/taşların temizlenmesi, ve yeni taş oluşumunun önlenmesi’dir. Son yıllarda, endoskopik (kapalı) yöntemlerle taşların temizlenmesi konusunda büyük aşamalar kaydedilmiştir. Bugün, üriner sistemdeki her taşa girişim yapılıp taşsızlık sağlanabilmektedir. Ancak, taş hastalığı, tekrar eden bir sorundur, ve elimizde taşın tekrar oluşumunu engelleyecek, sıvı alımının arttırılması ve diyet önerileri dışında güçlü silahlar yoktur. Taşın tekrar oluşumunu önleyecek bazı ilaçlar olsa da, bunların uzun yıllar kullanılması gerekmekte ve hasta uyumu sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca, uygun bir medikal tedavi ve korunma için, ayrıntılı kan ve 24 saatlik idrar analizlerinin yapıldığı ‘metabolik değerlendirme’ gerekebilmektedir.

Üriner sistemdeki taşların temizlenmesinde bugün en sık kullanılan yöntem, halk arasında ‘taş kırma aleti’ olarak da adlandırılan ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy = Beden Dışı Şok Dalgalarıyla Taş Kırma) işlemidir. Bu yöntemde, beden dışında üretilen güçlü ses dalgaları, böbrek veya idrar yollarındaki taşlara odaklanıp, kırılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Genel olarak anestezi ve hastanede yatış gerektirmeyen bir işlem olmasına karşılık, 1.5-2 cm’den büyük taşlarda başarısı düşmektedir. Genel olarak, taşların boyutu ve yerleşimine göre, taşlardan temizlenme oranı %40-90 arasında değişmekte, çoğu olguda ek tedaviler gerekebilmektedir. Ayrıca bu işlemin az da olsa böbrek ve çevre dokulara zarar verebildiği de unutulmamalıdır.

Yaklaşık 1,5-2 cm’den büyük, ESWL tedavisine yanıt vermeyen böbrek taşlarının temizlenmesinde bugün dünyada en sık kullanılan yöntem, ‘Perkütan Nefrolitotomi (PNL)’dir. Bu işlem genel anestezi ile yapılmaktadır. Hastanın sırt bölgesinden 1 cm’den küçük bir kesi ile, floroskopik veya ultrasonografik görüntüleme altında, böbreğe ve taşın olduğu bölgeye ulaşılmakta, endoskopik olarak görülen taş, enerji kaynakları (pnömotik, ultrasonik, lazer) ile parçalanarak temizlenmektedir. PNL işlemi oldukça etkin bir girişimdir ve %90’a ulaşan taşsızlık oranları bildirilmektedir. Ancak tecrübeli ellerde dahi, ender de olsa bazı komplikasyonlar gelişebilmektedir. PNL yöntemi, günümüzde açık kesili cerrahinin yerini büyük ölçüde almıştır.