Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) - Taş Hastalıkları - Medical Park

Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS)

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte böbrek taşlarının tedavisinde birçok alternatif tedavi seçenekleri ortaya çıktı. Böbrek taşlarının tedavisinde asıl amaç böbreğe en az zarar vererek maksimum taşsızlık sağlamaktır. Geçmişte açık cerrahi ile tedavi edilen böbrek taşları son yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak Perkütan nefrolitotomi (PCNL), Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) ya da vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi gibi birçok alternatif metodla tedavi edilmektedir.

RIRC Yöntemi Nasıl Uygulanır?

RIRC işlemi esnasında kıvrılabilen çok ince 8-10 ch yani 3-3,5 mm çapta teleskop vasıtasıyla, vücuda hiçbir delik açmadan, idrar kanalından üreter ve böbrek içine ve böbrekte kaliks adı verilen odacıklara dahi girilebilmekte ( Şekil 2 ) ve bu bölgelerdeki taşlar lazer yardımı ile kırılmakta ya da kırılmış 4-5 mm çapındaki taşlar özel taş tutucu aletler ile vücut dışına alınması sağlanmaktadır.

Bu işlem esnasında cerrah direk görüntü altında aletin uç kısmını kontrol ederek, böbreğin tüm odalarına girebilmekte ve lazer yardımı ile taşları kırabilmektedir. Bu esnada ayağı ile kontrol ettiği röntgen pedalı yardımı ile teleskopun böbrek içindeki pozisyonunu ve varsa diğer taşların yerini görebilmektedir.

rirs

Bu işlem esnasında cerrah direk görüntü altında aletin uç kısmını kontrol etmekte, böbreğin tüm odalarına girebilmekte ve lazer yardımı ile taşları kırabilmektedir. Bu esnada ayağı ile kontrol ettiği röntgen pedalı yardımı ile teleskopun böbrek içindeki pozisyonunu ve varsa diğer taşların yerini görebilmektedir

Yeni nesil fleksibl ( Kıvrılabilir) üreteroskopların ve holmium lazer gibi etkin ve güvenli taş kırıcıların geliştirilmesi ile Retrograd İntrarenal cerrahi (RIRS), taş tedavisinde önemli bir alternatif haline geldi. Günümüzde açık cerrahiye, perkütan nefrolitotomiye (PCNL) gereksinim duyulmadan Retrograd İntrarenal cerrahi (RIRS) ile özellikle böbrek taşları başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

Endoskopik taş cerrahisindeki deneyim ile böbrek içindeki 3 cm’e kadar olan taşlarda veya bazı özel endikasyonlarda daha büyük boyutlu taşlarda böbreğe karın duvarından delik açmaksızın, idrar kanalından girerek kıvrılabilen teleskop ve lazer ile taşlar tümüyle kırılıp temizlenebilmektedir.